Menu Content/Inhalt
Strona główna arrow Aktualności arrow Podatki, ZUS, wynagrodzenia
Podatki, ZUS, wynagrodzenia PDF Drukuj

 

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i ubezpieczenie zdrowotne*

Składki za styczeń - grudzień 2015 r.

Składki za styczeń - marzec oraz kwiecień - grudzień 2015 r.

Rodzaj składki kontoZ dobrowolnym
ubezpieczeniem
chorobowym
Bez dobrowolnego
ubezpieczenia
chorobowego

Ubezpieczenia społeczne **
styczeń - marzec
konto: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000

 757,76 zł

699,56 zł 

Ubezpieczenia społeczne ***
kwiecień - grudzień
konto: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000

 754,67 zł

 696,47 zł

Ubezpieczenie zdrowotne
konto: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000
279,41 zł 279,41 zł
Fundusz Pracy
konto: 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000
58,20 zł  58,20 zł

 

*dotyczy osób prowadzących pozarolniczą działalność, dla których minimalną podstawę wymiaru stanowi kwota 2375,40 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na rok 2015)

** kwota składki na ubezpieczenie wypadkowe obliczona stopą procentową w wysokości 1,93% właściwą dla płatników składek zgłaszających w poprzednim roku kalendarzowym do ubezpieczenia wypadkowego przeciętnie miesięcznie nie więcej niż 9 osób.  obowiązującą do 31 marca 2015 r.

***kwota składki na ubezpieczenie wypadkowe obliczona stopą procentową w wysokości 1,80% właściwą dla płatników składek zgłaszających w poprzednim roku kalendarzowym do ubezpieczenia wypadkowego przeciętnie miesięcznie nie więcej niż 9 osób. obowiązującą od 1 kwietnia 2015 r.

 

 

 podstawa wymiaru składek  na ubezpieczenie społeczne i FP 2375,40 zł

podstawa wymiaru składek  na ubezpieczenie zdrowotne 3104,57 zl.

 

Minimalne wynagrodzenie za pracę

   od 01 stycznia 2015r. - 1750,00zł.

 

Minimalne wynagrodzenie uczniów młodocianych

IX 2015 - XI 2015

 

  I klasa     - 154,20

 II klasa    -  192,74

 III klasa    - 231,29

 

VI 2015 - VIII 2015

 

  I klasa     - 162,20

 II klasa    -  202,74

 III klasa    - 243,29

 

III 2015 - V 2015

 

  I klasa     - 157,71

 II klasa    -  197,13

 III klasa    - 236,56

 

XII 2014 - II 2015

 

  I klasa     - 151,25

 II klasa    -  189,06

 III klasa    - 226,87

 

Minimalne wynagrodzenie za pracę

   od 01 stycznia 2014r. - 1680,00zł.

 

Minimalne wynagrodzenie uczniów młodocianych

XII 2014 - II 2015

 

  I klasa     - 151,25

 II klasa    -  189,06

 III klasa    - 226,87

 

IX-XI 2014

   I klasa     - 149,60

 II klasa    -  187,00

 III klasa    - 224,40

 

VI-VIII 2014

    I klasa     - 155,81

 II klasa    -  194,77

 III klasa    - 233,72

 

III-V 2014

    I klasa     - 152,93

 II klasa    -  191,17

 III klasa    - 229,40

 

XII 2013 - II 2014

   I klasa     - 146,07

 II klasa    - 182,59

 III klasa    - 219,10

 

IX - XI 2013

   I klasa     - 144,50

 II klasa    - 180,63

 III klasa    - 216,75

 

 

VI - VIII 2013

   I klasa     - 149,60

 II klasa    - 187,00

 III klasa    - 224,40

 

III 2013 - V 2013

   I klasa     - 147,61

 II klasa    - 184,52

 III klasa    - 221,42

 

Minimalne wynagrodzenie za pracę

   od 01 stycznia 2013r. - 1600,00zł.

 

XII 2012 - II 2013

   I klasa     - 140,41

 II klasa    - 175,51

 III klasa    - 210,61

 

IX-XI 2012

I klasa      - 139,87

II klasa     - 174,84

III klasa    - 209,81

VI-VIII 2012

I klasa      - 145,84

II klasa     - 182,30

III klasa    - 218,77

 III-V 2012

I klasa      - 143,47

II klasa     - 179,34

III klasa    - 215,21

 

Minimalne wynagrodzenie za pracę

   od 01 stycznia 2012r. - 1500,00zł.

 

XII 2011 - II 2012

  I klasa      - 136,64

II klasa     - 170,80

III klasa    - 204,96

IX - XI 2011

 I klasa      - 134,64

II klasa     - 168,31

III klasa    - 201,97

VI - VIII 2011

I klasa      - 138,65

II klasa     - 173,32

III klasa    - 207,98

III – V 2011

  I klasa   - 137,53zł.

II klasa    - 171,91zł.

III klasa   - 206,29zł.

XII 2010 – II 2011

I klasa              - 128,12zł.

II klasa            - 160,15zł.

III klasa           - 192,18zł.

 

Minimalne wynagrodzenie za pracę

   od 01 stycznia 2011r. - 1386,00zł.

 

       Pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi należnego mu urlopu w roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Jeżeli pracodawca nie wywiązał się z tego zobowiązania w danym roku kalendarzowym, musi zrobić to do 31 marca roku następnego. Gdy zaległy urlop nie zostanie udzielony pracownikowi również w tym terminie, pracodawca powinien zażądać od pracownika pisma z prośbą o wykorzystanie urlopu później, z podaniem powodu

 

Warto tutaj zaznaczyć, że nie ma możliwości wypłacenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, nawet za obopólną zgodą pracownika i pracodawcy. Przepisy jednoznacznie stwierdzają, że ekwiwalent można wypłacić tylko i wyłącznie w przypadku rozwiązania i wygaśnięcia stosunku pracy

                 Przedsiębiorca musi także dopilnować, aby nie przekroczyć limitu godzin nadliczbowych w danym roku. Maksymalna ilość godzin nadliczbowych związana jest z długością urlopu, który przysługuje pracownikowi. Przy 20-dniowym urlopie wymiar godzin nadliczbowych nie może przekroczyć 384, a w przypadku 26-dniowego urlopu - 376 godzin w ciągu roku.


Przedsiębiorcy, którzy w roku 2010 zatrudniali pracowników,

mają obowiązek złożyć rozliczenie PIT-4R do 31-go stycznia 2011. Pracodawca musi również dostarczyć pracownikom formularze PIT-11 oraz złożyć wszystkie egzemplarze w Urzędzie Skarbowym do 28-go lutego 2011.

 

Jedną z podstawowych grup obowiązków, które przedsiębiorcy muszą spełnić, są zobowiązania podatkowe. Każdego zobowiązania należy oczywiście dopełnić w ściśle określonym, nieprzekraczalnym, terminie.
             Jeżeli chcemy zmienić formę opodatkowania musimy zgłosić taki zamiar w Urzędzie Skarbowym (US) do 20-go stycznia. Jeżeli wybieramy metodę kwartalną możemy natomiast złożyć odpowiedni wniosek w US do 20-go lutego. Jeżeli nie zgłosimy chęci zmiany w tych terminach, będziemy rozliczani tak, jak do tej pory.

 

Od 1 stycznia 2011 r. zmiany w zasiłku chorobowym
            Nowelizacja przepisów znosi różnice w wysokości wypłacanych świadczeń związanych z niezdolnością do pracy pracowników w ten sposób, aby wszyscy pracownicy w okresie pobytu w szpitalu dostawali jednakowe procentowo świadczenia (z wyjątkiem osób uprawnionych do 100% świadczeń).
                   Pracownicy w wieku powyżej 50 lat przestaną być dyskryminowani w tym zakresie. Wszyscy pracownicy będą mieli wypłacane świadczenia za okres pobytu w szpitalu w tej samej procentowo wysokości.
Podstawa prawna: ustawa z 22 października 2010r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, podpisana przez Prezydenta RP 15.11.2010r. 

 

Ustawowo wolne dni od pracy

– poniżej lista dni wolnych w nadchodzącym roku 2011:

1 stycznia, 6 stycznia, 24 kwietnia, 25 kwietnia, 1 maja, 3 maja, 12 czerwca, 23 czerwca, 15 sierpnia, 1 listopada, 11 listopada, 25 grudnia, 26 grudnia.

 

REMANENT - Prowadzący działalność gospodarczą są zobowiązani do dnia 31.12.2010r. sporządzić remanenty końcowe (spis z natury).

 

VAT !!!!!!

W związku ze zmieniającymi się od nowego roku stawkami podatku VAT, trzeba również pamiętać o wprowadzeniu aktualizacji w kasach fiskalnych i programach do wystawiania faktur.

Każda osoba prowadząca działalność gospodarczą powinna dostosować nowe, obowiązujące na wykonywane przez siebie usług bądź sprzedaż od 01 stycznia 2011r., stawki VAT.

 

Zgodnie uchwaloną przez Sejm w dniu 26 października 2010r. i podpisaną przez prezydenta ustawą okołobudżetową, oprócz zmiany kilkunastu innych ustaw wprowadzone zostały również nowe stawki podatku VAT – 5%, 8% i 23%.

 

Oprócz wprowadzenia wyższych stawek VAT z początkiem 2011 roku, w życie wchodzi także nowa klasyfikacja towarów i usług. Dla przedsiębiorców oznacza to, że z dnia na dzień mogą płacić inny podatek od produkowanych przez siebie wyrobów czy oferowanych usług. Jest to zmiana niezależna od podwyższenia podatku VAT, jednak konieczność dostosowania się do niej wprowadza dodatkowe obciążenie dla przedsiębiorców. Tym bardziej, że brak jest bezpośredniego przejścia pomiędzy klasyfikacjami PKWiU z 1997r. na PKWiU z 2008r.

 

Wraz z początkiem nowego roku zmianie ulegną zasady odliczania podatku VAT zarówno z tytułu nabycia samochodu „z kratką”, jak i zakupu paliwa do niego. Od 1 stycznia 2011 r. odliczenie podatku w przypadku aut do 3,5 tony będzie możliwe tylko w wysokości do 60%, przy czym nie więcej niż 6.000 zł. Dodatkowo, w związku z sytuacją ekonomiczną, planowane jest tymczasowe wyłączenie odliczenia VAT z tytułu nabycia paliw do tzw. samochodów „z kratką”.

 

 

 
następny artykuł »