Menu Content/Inhalt
Strona główna arrow Aktualności arrow Podatki, ZUS, wynagrodzenia
Podatki, ZUS, wynagrodzenia PDF Drukuj

Minimalne wynagrodzenie za pracę

   od 01 stycznia 2017r. - 2000,00zł.

 

Minimalne składki ZUS dla przedsiębiorców

styczeń - grudzień 2017
. Zdrowotne Emerytalne Rentowe Chorobowe Wypadkowe Fundusz Pracy

Składka ZUS za miesiące

styczeń - grudzień 2017

297,28

(do odliczenia 255,99)

499,28

204,62

62,67

46,04 1

62,67

 
   

Podstawa wymiaru
(I-XII '2017)

3303,13

2 557,80

 

 

 

Minimalne wynagrodzenie za pracę

   od 01 stycznia 2016r. - 1850,00zł.

 

 

Minimalne składki ZUS dla przedsiębiorców 2016

. Zdrowotne Emerytalne Rentowe Chorobowe Wypadkowe Fundusz Pracy

Składka ZUS za miesiące

styczeń - grudzień 2016

288,95

(do odliczenia 248,82)

474,92

194,64

59,61

43,79 1

59,61

Razem społeczne z chorobowym = 772,96

Razem społeczne bez chorobowego = 713,35

Łącznie miesięczne składki ZUS
styczeń - grudzień 2016

1121,52

Podstawa wymiaru
(I-XII '2016)

3210,60

2433,00

 

 

Minimalne wynagrodzenie uczniów młodocianych

 

III 2017 - V 2017

I klasa     - 168,76

 II klasa   - 210,95

III klasa   - 253,14

 

XII 2016 - II 2017

I klasa     - 162,20

 II klasa   - 202,75

III klasa   - 243,30

 

IX - XI 2016

I klasa     - 160,76

 II klasa   - 200,95

III klasa   - 241,14

 

VI - VIII 2016

I klasa     - 167,26

 II klasa   - 209,07

III klasa   - 250,89

 

III 2016 - V 2016

   I klasa     - 162,68

 II klasa     - 203,35

III klasa    -  244,02

 

XII 2015 - II 2016

   I klasa     - 155,81

 II klasa     - 194,77

III klasa    -  233,72

 

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i ubezpieczenie zdrowotne*

Składki za styczeń - grudzień 2015 r.

Składki za styczeń - marzec oraz kwiecień - grudzień 2015 r.

Rodzaj składki kontoZ dobrowolnym
ubezpieczeniem
chorobowym
Bez dobrowolnego
ubezpieczenia
chorobowego

Ubezpieczenia społeczne **
styczeń - marzec
konto: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000

 757,76 zł

699,56 zł 

Ubezpieczenia społeczne ***
kwiecień - grudzień
konto: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000

 754,67 zł

 696,47 zł

Ubezpieczenie zdrowotne
konto: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000
279,41 zł 279,41 zł
Fundusz Pracy
konto: 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000
58,20 zł  58,20 zł

 

*dotyczy osób prowadzących pozarolniczą działalność, dla których minimalną podstawę wymiaru stanowi kwota 2375,40 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na rok 2015)

** kwota składki na ubezpieczenie wypadkowe obliczona stopą procentową w wysokości 1,93% właściwą dla płatników składek zgłaszających w poprzednim roku kalendarzowym do ubezpieczenia wypadkowego przeciętnie miesięcznie nie więcej niż 9 osób.  obowiązującą do 31 marca 2015 r.

***kwota składki na ubezpieczenie wypadkowe obliczona stopą procentową w wysokości 1,80% właściwą dla płatników składek zgłaszających w poprzednim roku kalendarzowym do ubezpieczenia wypadkowego przeciętnie miesięcznie nie więcej niż 9 osób. obowiązującą od 1 kwietnia 2015 r.

 

 

 podstawa wymiaru składek  na ubezpieczenie społeczne i FP 2375,40 zł

podstawa wymiaru składek  na ubezpieczenie zdrowotne 3104,57 zl.

 

Minimalne wynagrodzenie za pracę

   od 01 stycznia 2015r. - 1750,00zł.

 

Minimalne wynagrodzenie uczniów młodocianych

 

XII 2015 - II 2016

   I klasa     - 155,81

 II klasa     - 194,77

III klasa    -  233,72

 

IX 2015 - XI 2015

   I klasa     - 154,20

 II klasa    -  192,74

 III klasa    - 231,29

 

VI 2015 - VIII 2015

 

  I klasa     - 162,20

 II klasa    -  202,74

 III klasa    - 243,29

 

III 2015 - V 2015

 

  I klasa     - 157,71

 II klasa    -  197,13

 III klasa    - 236,56

 

XII 2014 - II 2015

 

  I klasa     - 151,25

 II klasa    -  189,06

 III klasa    - 226,87

 


 

       Pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi należnego mu urlopu w roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Jeżeli pracodawca nie wywiązał się z tego zobowiązania w danym roku kalendarzowym, musi zrobić to do 31 marca roku następnego. Gdy zaległy urlop nie zostanie udzielony pracownikowi również w tym terminie, pracodawca powinien zażądać od pracownika pisma z prośbą o wykorzystanie urlopu później, z podaniem powodu

 

Warto tutaj zaznaczyć, że nie ma możliwości wypłacenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, nawet za obopólną zgodą pracownika i pracodawcy. Przepisy jednoznacznie stwierdzają, że ekwiwalent można wypłacić tylko i wyłącznie w przypadku rozwiązania i wygaśnięcia stosunku pracy

                 Przedsiębiorca musi także dopilnować, aby nie przekroczyć limitu godzin nadliczbowych w danym roku. Maksymalna ilość godzin nadliczbowych związana jest z długością urlopu, który przysługuje pracownikowi. Przy 20-dniowym urlopie wymiar godzin nadliczbowych nie może przekroczyć 384, a w przypadku 26-dniowego urlopu - 376 godzin w ciągu roku. 

 

 
następny artykuł »